Kontakt

Klaro Reningsverk Sverige AB

Lagergrensgata 2
652 26 Karlstad
Tel: +46 (0) 20 515 125
E-post: post@klaro.se

Thorleif Berge

Mobil: +46 (0)720 19 12 23
E-post: thorleif@klaro.se


Återförsäljare stora reningsverk:

Magnus Clarin

Sundshagsgatan 30
414 76 Göteborg ‎
Mobil: 0730-66 39 00
E-post: mcl@klaro.se
 

Återförsäljare:

ViaCon VA

Bultgatan 9C
SE-442 40 Kungälv
Tel: 030 324 60 60
Nätsida: www.viaconva.se
 

Mark & VA-depån Sweden AB

Curlinggatan 6
711 34 Lindesberg
Tel: +46 70 256 96 88
   |   
   |   
   |   
Hammarvägen 2
702 33 Örebro
Tel: +46 76 080 87 71

Nätsida: www.markochva.se
 

Avloppscenter AB

Ekebyvägen 4
725 92 Västerås 
Direkt: +021 490 55 11
E-post: anders.welen@avloppscenter.se
Nätsida: www.avloppscenter.se
 

Importör:

Klaro renseanlegg Norge AS

Porsveien 12
N-4994 Akland
Tel: +47-37156800
E-post: post@klaro.no
Nätsida: rensing.no

Tekniska upplysningar:

+47-47469090

 

Produkter