Klaro Small

Minireningsverk

KLARO minireningsverk bygger på den pålitliga SBR-principen och renar därför bättre än vad som krävs av myndigheterna.


En perfekt teknik med potential för framtiden. KLARO-tekniken klarar av det som andra inte klarar.
Redan i dag renar KLARO bättre än föreskrivna normer för kvalitet på avloppsvatten.
Detta är en säkerhet inför framtiden – också vid skärpta krav på vattenk- valitet.

Relaterad

Produkter