KLARO container.blue®

Mobila reningsverk

KLARO container.blue® är en ny mobil rengöringsanläggning i en standard 20 fot behållare. Den är konstruerad för att vara enkel att använda och lätt att flytta på (plug-and-play). Därför är en behållaranläggning särskilt lämplig för periodisk användning. Typiska tillämpningar är för vägverksamhet, gruvdrift och liknande. Den kan också användas vid fjärrforskningsstationer, campingplatser eller ett militärt läger. All teknik är installerad inuti behållaren och skyddas därför mot vind och annat väder.
 

KLARO container.blue® fungerar med en modifierad version av den beprövade SBR-metoden

 

Produkter